vluchtelingenhulpmook.nl

Nieuws

27-03-2020

Corona informatie

Nederland wordt in zijn greep gehouden door het Corona virus. De overheid heeft maatregelen getroffen om de verspreiding van het virus af te remmen, te vertragen, zodat de ziekenhuizen alle mensen die het echt nodig hebben, kunnen helpen. de belangrijkste maatregel is afstand houden, minimaal 1,5 meter. Om dit te bereiken heeft de overheid alle plaatsen voor sociaal contact zoals café's en andere horeca gesloten. Hiermee verwacht de overheid de verspreiding van het virus af te remmen. 

Hoewel het Corona virus het nieuws op de hele wereld beheerst, is het voor statushouders niet altijd eenvoudig om de maatregelen in Nederland te begrijpen, vooral als de taal nog onvoldoende wordt beheerst. Onze vrijwilligers helpen de statushouders waar mogelijk met uitleg. Ook kunnen we informatie ophalen op sites als https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 , of in meerdere talen op https://www.pharos.nl/coronavirus/ .

Hieronder worden nog enkele folders getoond in het Nederlands, arabisch en Tigrinya, zodat iedereen goed geinformeerd kan zijn in de eigen taal. 

Onze vrijwilligers blijven hulp bieden in deze moeilijke tijden, maar met gepaste afstand, en vaker via mail of telefoon.

Arabisch Coronainfo Tigrina Coronainfo  

 

Nederlands Coronainfo