vluchtelingenhulpmook.nl

Ons helpen? Graag!

Onze stichting kan niet zonder (uw) hulp.

 

Vrijwilliger worden?

De Stichting VHM draait volledig op vrijwilligers. Ben je enthousiast geworden, en wil je ook graag een steentje bijdragen? Dat kan. Neem voor meer informatie, of aanmelden, contact op met onze secretaris, Marlies Megens, email: marliesmegens@vluchtelingenhulpmook.nl

 

Materiële hulp.

 

PC's

Eigenlijk komen alle vluchtelingen in Nederland aan zonder enig bezit. Zij moeten hier een heel nieuw bestaan opbouwen. Heel veel officiële instanties kunnen vooral en alleen benaderd worden via internet. Wij hebben daarom altijd behoefte aan goed werkende, (financiele afgeschreven?) PC's, met een werkend besturingssysteem. Wanneer u een PC over hebt, is die bij ons zeer welkom. U kunt contact daarover opnemen met de secretaris: marliesmegens@vluchtelingenhulpmook.nl 

 

Fietsen

Nederland is bij uitstek een fietsland. Voor vluchtelingen is een fiets goedkoop, en biedt de mogelijkheid om zich zonder openbaar vervoer buiten het dorp te begeven. Heeft u een veilige, werkende fiets over? Die zijn bij ons zeer welkom! Hiervoor kunt u ook contact opnemen met de secretaris: marliesmegens@vluchtelingenhulpmook.nl 

 

Financiële Ondersteuning

Onze stichting kan niet zonder geld. Het grootste gedeelte van ons werk wordt gefinancierd door de gemeente Mook en Middelaar. Daar zijn wij heel blij mee. Maar met meer geld kunnen we meer betekenen. Wanneer u ons financieel wilt ondersteunen dan juichen wij dat zeer toe. Voor afstemming, of bespreken van het doel van uw bijdrage, neem contact op met de penningmeester Hans Mulder. U kunt ook gebruik maken van ons rekeningnummer NL38TRIO0254736971, ten name van Vluchtelingenhulp Mook.

 

anbi