vluchtelingenhulpmook.nl

Taal ondersteuning

Vluchtelingenhulp Mook vindt dat deelnemen aan onze maatschappij begint met het spreken van de Nederlandse taal. Daarom besteden wij veel aandacht aan de begeleiding van het taalonderwijs. Individuele taalbegeleiding is voor veel nieuwkomers een ”must“ om onze taal enigszins te gaan beheersen.  Wij bieden iedere vluchteling begeleiding aan, individueel of in kleine groepjes. Dit doen we zowel voor, tijdens als na de officiële inburgeringscursus. Wij sluiten aan bij de officiële taalles, en gebruiken de methode 'Taal Compleet'.

 

Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die affiniteit hebben met taal, die het leuk vinden om vluchtelingen hierin te begeleiden en die minimaal 2 uur per week hiervoor beschikbaar zijn.

 

Informatie over taalbegeleiding kunt u krijgen van onze coördinator Taal: Gabrielle Smits

gabriellesmits@yahoo.com