vluchtelingenhulpmook.nl

Participatie bevorderen

Vluchtelingen zijn uiterst gemotiveerd om hun nieuwe leven tot een succes te maken en willen het liefst zo snel mogelijk aan het werk, participeren in de Nederlandse maatschappij of studeren. Maar de stap van inburgering naar werk en anders kan heel groot zijn. Een inburgeringsdiploma blijkt op de arbeidsmarkt van weinig betekenis. Werkgevers willen erkende Nederlandse diploma’s of werkervaring zien. Om echt te participeren is het belangrijk oog te hebben voor de positie en capaciteiten van vluchtelingen en mogelijkheden te bieden voor stages, vrijwilligerswerk, een opleiding of leer-werktrajecten. Dat vergt extra ondersteuning en afspraken tussen gemeente, opleiders en werkgevers (maatwerk dus). VluchtelingenHulp Mook wil hier van toegevoegde waarde zijn. Onze mensen kunnen en willen tijd vrijmaken om hun netwerk in te zetten, om de statushouder te horen, te ondersteunen, en persoonsgericht aan de slag te gaan, zodat de statushouder zich eerder een plaats in de maatschappij verovert.

 

Ook kan een eventueel sociaal isolement van statushouders vroegtijdig gesignaleerd worden en hier kan via vrijwilligerswerk of een participatie op in gezet worden zodat er meer sociale contacten ontstaan.

Kennis van de Sociale kaart Mook en ruime omgeving is bij VHM volop aanwezig, er is een groot netwerk, en er is veel vakkennis aanwezig op meerdere vlakken.