vluchtelingenhulpmook.nl

Wat doen wij

Welkom

In de gemeente Mook en Middelaar worden al vele jaren vluchtelingen opgevangen en gehuisvest. Vanaf eind jaren ’80 worden deze vluchtelingen maatschappelijk ondersteund en geholpen door vrijwilligers. Eerst als onderdeel van de ‘Algemene Hulpdienst’, en vanaf 1992 zelfstandig, onder de naam ‘VluchtelingenWerk Mook’. Vanaf 18 juni 2012 zijn de activiteiten ondergebracht in een zelfstandige stichting ‘VluchtelingenHulp Mook’ (afgekort VHM). Vanaf 2013 heeft de stichting de ANBI-status (ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling) verkregen.

 

De hoofdtaak van Vluchtelingenhulp Mook ligt bij de maatschappelijke begeleiding van de vluchtelingen die na hun statusverlening decentraal in de gemeente Mook en Middelaar gehuisvest worden. Als daar behoefte aan is, worden de vluchtelingen tot 2 jaar na hun vestiging in de gemeente Mook en Middelaar begeleid bij hun integratie in de Nederlandse (i.c. Mookse) samenleving. Daarnaast wordt in toenemende mate door deskundige taallesvrijwillig(st)ers, taalhulp en taalles ondersteuning gegeven, als aanvulling op het officiële inburgeringstraject. Ook wordt actief geprobeerd de participatie van de vluchteling te bevorderen, door het helpen bij de zoektocht naar stages, werk en school. Het bevorderen van Participatie doen wij in goede samenwerking met de Gemeente Mook en Middelaar.

 

VluchtelingenHulp Mook heeft voor gemeente én vluchteling een gewaardeerde toegevoegde waarde op het gebied van taalontwikkeling, participatie en inburgering.

 

Vrijwilligers maatschapelijke begeleiding en taalvrijwilligers ontvangen een kleine vrijwilligersvergoeding per maand, om eventuele onkosten te dekken. De  vergoeding bedraagt voor vrijwilliger maatschappelijke begeleiding € 12,50 per maand, voor taalvrijwilliger € 5 per maand. De coördinatoren ontvangen voor hun werk ook een kleine vrijwilligersvergoeding van € 12,50 per maand. Het bestuur ontvangt voor haar werk geen vergoeding. Wel kunnen onkosten gedeclareerd worden. 

 

anbi